Hur orsakar kläder utsläpp av mikroplaster till vattendrag och hav?

fredag 23 oktober 2020 – 12:00 - 13:00

Lansering av KIMOs rapport om mikroplaster från textilier till havet.

Plast hör inte hemma i naturen. Vi har hört signaler om att kläder sprider mikroplast till havet, vilket oroar oss i KIMO, Kommunernas internationella miljöorganisation. För att ta reda på mer om det utlyste KIMO ett stipendium i somras. Nu är rapporten klar och idag berättar vi vad vi kommit fram till. Rapporten bygger på en stor mängd forskningsrapporter hur mikroplaster från textilier sprids till havet och dess påverkan på den marina miljön och tar också upp vad man kan tänka på som individ eller på samhällsnivå för att åstadkomma förändring.

KIMO är en ideell organisation som grundades i Danmark 1990 med syftet att värna havsmiljön. Vi vill minska miljöproblemen som föroreningar, skräp, klimatförändringar och mikroplast orsakar i havet och på våra stränder. KIMO arbetar med att påverka lagstiftare och beslutsfattare till att förbättra förutsättningarna för den marina miljön i Nordsjön och Östersjön. Med över 80 medlemskommuner i åtta länder representerar vi mer än fem miljoner medborgare i Europa.

Plats

Presentationen sker digitalt.

Arrangör

KIMO Sverige https://www.kimointernational.org/networks/sweden/

Kontaktperson

Karin Meyer, nationell koordinator KIMO Sverige, kimosverige@miljo.goteborg.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

kimosverige@miljo.goteborg.se