Samverkanspartners

Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Svenska Mässan, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, GreenhackGBG Göteborgs Stad, Förvaltningen för kulturutveckling (VGR), Vårgårda kommun och Mölndals kommun.

Hållbarhetsfestivalen finansieras även av Västra Götalandsregionen