Bra att veta

Det vi erbjuder är en möjlighet för er att visa upp ert hållbarhetsarbete. Vi står för konceptet och dess spridning i regionen, vi hjälper till att bygga nätverk och vi arrangerar programpunkter för att göra festivalen till en vecka av handlingskraft, möten och framåtanda.

För er ska det vara enkelt att arrangera.

 • Angående Covid-19.
  Hållbarhetsfestivalen förväntas bli av vecka 42, 2021. Vi tror att det finns stora möjligheter och fördelar med att genomföra festivalen delvis digitalt! Mer info kommer tidig vår 2021.
  För er arrangörer innebär det att ni antingen planerar ett digitalt arrangemang, eller ett fysiskt arrangemang som är anpassat till rådande restriktioner.

  Skall ni arrangera en fysisk programpunkt krävs framförallt två saker:
  1. Att ni genomför en riskbedömning för programpunkten. Utgå ifrån Folkhälsomyndighetens mall https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf
  2. Att ni tar in anmälningar, så att ni vet hur mycket besökare ni väntar komma. Detta för att inte överstiga de rådande riktlinjerna och för att undanröja risken för smittspridning. Om något är oklart kring detta får ni gärna höra av er till projektledaren, lisa.rosengren@studieframjandet.se, 0708-53 92 25.

 • 2021 års tema är anti-korruption, men alla teman kring hållbarhet är välkomna
 • Arrangörer från alla samhällssektorer, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och akademi är välkomna att arrangera programpunkter
 • Metoden för veckan är främst självorganisering, vilket betyder att arrangören själv lägger upp sin programpunkt här på hemsidan och ansvarar för marknadsföring via sina egna lokaler. Läs mer under marknadsföring
 • Projektledningen för veckan kan hjälpa till med samordning av marknadsföring samt ansvarar för att konceptet och festivalen som helhet marknadsförs.
 • Letar du efter lokal till ditt arrangemang? Inga problem! Hör av dig till oss så kan vi länka samman dig med lokala aktörer. Maila projektledare lisa.rosengren@studieframjandet.se, eller ring 0708-53 92 25.